Praktisk info

Den Hjælpende Hånd v/Dennis Lehd
Yrsavej 7, 2.
2000 Frederiksberg
Tlf. 42644560
mail: bogholder@dhh2000.dk
CVR: 27181511

Indbetalinger er til konto:
Nordea 5501-4374 232 458

Dennis Lehd